O nás

Spolek Dalov pro život vznikl v roce 2011 za účelem podpory a rozvoje společenského a kulturního života v místní části Šternberk – Dalov, obec má cca 150 trvale žijících obyvatel. Základní členská základna spolku je složena z lidí, kteří v Dalově trvale bydlí, popřípadě chalupaří nebo se jedná o naše příznivce. Tzv. lufťáci jsou pro organizaci těchto akcí naprosto nepostradatelní, protože v současnosti máme na některých akcích účast i více jak 500 návštěvníků. Všichni členové spolku jednotlivé činnosti zajišťují ve svém volném čase a bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu. Naši aktivitu formou finančního příspěvku dlouhodobě podporuje Město Šternberk, ostatní finanční či jiné zdroje nutné pro činnost si spolek zajišťuje pouze vlastní aktivitou.

 Naším cílem je oživit celé okolí, které je využíváno občany Šternberka jako oblíbené klidové a rekreační místo a pokud možno přivést lidi k aktivitám zlepšujícím život na vesnici. Začátky byly velmi těžké, ale nakonec se podařilo, prakticky na koleně, vytvořit zajímavý celoroční program. Z velkého nadšení a radosti, že se něco daří, je dnes závazek už zavedené činnosti udržet a snažit se je dále rozvíjet.

 Ještě před založením spolku vznikl malý ochotnický klub, který každoročně připravuje vystoupení v předvánočním čase a tato akce opakovaně oslovuje dospělé i děti. Díky činnosti místního TJ Dalov (v roce 2018 oslavíme 50 let výročí fotbalu na Dalově) je v provozu fotbalové hřiště se skromným zázemím, které velmi intenzivně prověří naše dvě největší akce, „Pohádkový les“ a „Western Dalov“. Největší akcí je Western Dalov, který spolek pořádá obvykle na konci prázdnin. Zde si přijdou na své malí i velcí příznivci country hudby a divokého západu.

 Další akce jsou možná menší z hlediska počtu účastníků, ale rozhodně také slouží tradicím a dobré zábavě. Prvomájový průvod „alegorických vozů“ spojený se stavěním máje doplňuje následně „Kácení máje“ s posezením u živé muziky. Další velmi hezká akce je podzimní „Štrúdlobraní“, kde je vždy připravena ochutnávka a hodnocení všech možných variant štrúdlů spojená s poslechem cimbálové muziky a dobrého občerstvení, burčák a víno přímo z jižní Moravy.

Sportovní aktivity jsou pro nás náročné na organizaci a zajištění, takže prozatím máme dvě – velikonoční turnaj ve stolním tenise a „Dalovský čtvrtmaraton“, který je součástí aktivit šternberského běhání a je také velmi populární, hlavně z důvodu zajímavé trati v přilehlých lesích.

Děkujeme všem našim příznivcům a členům spolku, bez jejichž obětavosti by nic z výše uvedeného nikdy nevzniklo.